دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اصول بنیادی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و توسعه روش‏ های آنالیز محصولات دارویی همراه با رفع مشکل Troubleshooting

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اصول بنیادی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC و توسعه روش‏ های آنالیز محصولات دارویی همراه با رفع مشکل Troubleshooting