دوره آموزشی تدوین پرونده جامع دارو در فرمت CTD برای اشکال دارویی(با رویکرد رگولاتوری، فرمولاسیون، آنالیز و تولید صنعتی)

دوره آموزشی تدوین پرونده جامع دارو در فرمت CTD برای اشکال دارویی(با رویکرد رگولاتوری، فرمولاسیون، آنالیز و تولید صنعتی)