دوره آموزشی حضوری: فرمولاسیون قرص و کپسول، ساخت بچ صنعتی Scale up رفع مشکل Troubleshooting در پروسه تولید دارو

دوره آموزشی حضوری: فرمولاسیون قرص و کپسول، ساخت بچ صنعتی Scale up رفع مشکل Troubleshooting در پروسه تولید دارو

۱۳۹۹/۰۴/۰۲
0