دوره آموزشی نحوه تهیه و تدوین پرونده جامع دارویی با فرمت CTD گام به گام تا اخـذ پـروانه ساخت محصـول با رويكرد نوين در صنعت داروسازي (دارويي/ مكمل/ گياهي)

دوره آموزشی نحوه تهیه و تدوین پرونده جامع دارویی با فرمت CTD گام به گام تا اخـذ پـروانه ساخت محصـول با رويكرد نوين در صنعت داروسازي (دارويي/ مكمل/ گياهي)