دوره تخصصی آموزشی فرمولاسیون قرص، کپسول و سافت ژل و استانداردهای فارماکوپه USP برای انواع قرص‏ها و کپسول‏ها با رویکرد مشکل زدایی

دوره تخصصی آموزشی فرمولاسیون قرص، کپسول و سافت ژل و استانداردهای فارماکوپه USP برای انواع قرص‏ها و کپسول‏ها با رویکرد مشکل زدایی