دوره آموزشی ارزیابی و کنترل آلودگی و ذرات در اتاق تمیز با رویکرد ریسک های میکروبی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل