اولین کارگاه علمی و کاربردی ویژه صنعت داروسازی نحوه تدوین و نگارش (URS)

سرفصل دوره آموزشی: Technical Specification چیست؟ (User Requirements Specification (URS چیست؟  ساختار و محتوای Technical Specification چگونه تدوین می ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل