دوره آموزشی حضوری: تدوین پرونده جامع دارو در فرمت CTD برای اشکال دارویی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران و کارشناسان آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و مراکز سراسر ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل