کارگاه تخصصی تشریح الزامات و پایش کیفی بسته بندی اشکال مختلف داروئی (اولیه و ثانویه) با تاکید برکنترل‏های میکروبی و شیمیایی و الزامات لیبلینگ

سرفصل های دوره آموزشی: انواع بسته بندی اشکال مختلف داروئی، الزامات سازمان غذا و دارو برای بسته بندی و لیبلینگ ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل