دوره آموزشی حضوری: طراحی و احراز کیفیت سیستم هواساز و هوارسان در صنایع دارویی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت (QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل