دوره آموزشی چگونگی طراحی و احراز کیفیت اتاق تمیز بر اساس استاندارد ISO 14644 و راهنمای PIC/S

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت (QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل