دوره آموزشی رنکینگ کارخانجات داروسازی بر اساس طبقه بندی مدیریت ریسک مبتنی بر چک لیست GMP PIC/S 2019

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران عامل، نماینده مدیریت، مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل