دوره آموزشی صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی با رویکرد ارزیابی ریسک های کیفیتی (AIQ)

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین:مدیران آزمایشگاه‏ های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت و رگولاتوری، ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران آزمایشگاه های کنترل و تضمین کیفیت ، مسئولین فنی، ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل