دوره آموزشی طراحی و احراز کیفیت سیستم‏ های هواساز(HVAC) و کاربرد آن در اتاق‏ های تمیز در صنایع دارویی و دامی

سرفصل های دوره آموزشی:   تعریف اتاق/ یا فضای تمیز و استانداردهای مورد نیاز جهت طراحی و ایجاد آن، چگونگی کلاس‏ ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل