دوره آموزشی کنترل کیفی انواع بسته بندی اشکال مختلف دارویی(اولیه و ثانویه) با تاکید بر کنترل میکروبی، فیزیکوشیمیایی و الزامات لیبلینگ

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل