دوره اموزشی کنترل کیفی میکروبی داروهای استریل و غیر استریل در صنعت داروسازی بر اساس USP 41

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل