کارگاه تخصصی-کاربردی طراحی و بازسازی خطوط تولید و اتاق‏های تمیز ویژه شرکت‏های داروسازی

محتوای دوره آموزشی: اختلاف فشار در اتاق‏های تمیز، کلاس بندی اتاق‏های تمیز، جریان حرکت بازدیدکنندگان و ورود ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل