دوره تخصصی آموزشی عملیات خوب آزمایشگاهی GLP در آزمایشگاه شیمی و میکروب شناسی در صنعت داروسازی

سرفصل های دوره آموزشی: سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه اصول ساختمانی و طراحی در آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل