دوره تخصصی و آموزشی عملیاتی سازی تست های استریلیتی و محدودیت میکروبی ویژه اشکال مختلف داروئی (با رویکرد USP 41-2018)

سرفصل های دوره آموزشی: تقسیم بندی انواع داروهای استریل و غیر استریل، تست استرلیتی داروهای استریل:   . شرایط مورد ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل