دوره آموزشی تولید فراورده های استریل به روش آسپتیک با استفاده و بدون استفاده از فیلتراسیـون و چگونگی اجرای فرآیند مدیافیل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت (QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل