دوره آموزشی مدیریت مستندات در کارخانجات دارویی مطابق با الزامات سیستم کیفیت دارویی (PQS) و ایزو

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای: (تضمین کیفیت، کنترل ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: نماینده مدیریت، مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای: ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل