دوره آموزشی بازرسی داخلی، معتبرسازی و فرآیند تولید محصولات دارویی بر اساس EU GMP ، PIC/S

1. نحوه بازرسی و احراز کیفیت ماشین آلات، 2. نحوه بازرسی و احراز کیفیت سیستم آبساز، 3. نحوه بازرسی و معتبرسازی روش‏های ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل