دوره آموزشی آنلاین (Webinar): کنترل کیفی میکروبی بر اساسUSP در داروهای استریل و غیر استریل (مواد اولیه، ملزومات بسته بندی ، محصول نهایی)

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل