کارگاه مجازی مدیریت ریسک های کیفیتی (QRM)

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران کارخانه، نمایندگان مدیریت، مسئولین فنی، مدیران QA، ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل