دوره آموزشی عملیات خوب برای سیستم های کامپیوتریزه در محیط GMP در شرکت های داروسازی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران آزمایشگاه های کنترل و تضمین کیفیت ، مسئولین فنی، ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل