دوره آموزشی آنلاین (Webinar):اصول GMP عمومی و پیشرفته در کارخانجات داروسازی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
1 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

محتوای دوره آموزشی: سیستم مدیریت کیفیت در GMP پیشرفته، چگونگی تهیه نظام نامه سیستم کیفیت دارویی و نقش مدیران کلیدی ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل