دوره آموزشی ریکال و شکایات مشتریان مطابق با الزامات سازمان غذا و دارو و استانداردهای GMP PICS ،ISO و FDA

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسئولین فنی و مدیران و کارشناسان آزمایشگاه و پرسنل واحدهای ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسئولین فنی، مدیران تضمین کیفی، مدیران کنترل کیفی، مدیران ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل