دوره آموزشی مدیریت مستندات دارویی در فضای GMP-PIC/S و نحوه تهیه روش‏ های استاندارد کاری (SOP)

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولیـن فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای: تضمین کیفیت، کنترل ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: نماینده مدیریت، مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای: ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل