معرفی دوره های آموزشی موسسه افق پژوهان فارمد

درباره افق پژوهان فارمد

موسسه افق پژوهان فارمد در سال 1390 با هدف ارائه آموزش مستمر در صنایع داروسازی و صنایع وابسته، خدمات مشاوره ای، فرمولاسیون، تحقیقات و توسعه R&D تاسیس گردید.

موسسه افق فارمد با تکیه بر پشتوانه های علمی صنعت : سرکار خانم دکتر کنعانی، دکتر مهدی زاده، دکتر کبارفرد و دکتر شاه میری، که از اعضای هیئت مدیره ی موسسه نیز میباشند جهت ارائه هر چه بهتر خدمات آموزشی در زمینه علوم دارویی و صنایع وابسته و برگزاری سمینارها تلاش مینماید.

همچنین با توجه به زیر ساخت های موجود توانسته است با ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای برای صنایع غیردارویی،نیازهای این صنعت را براورده سازد.

آخرین مطالب آموزشی