دوره آموزشی آنلاین (Webinar):نحوه استقرار تضمین کیفیت PQS) Pharmaceutical Quality systems) و تضمین کیفیت در شرکت دارویی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: نماینده مدیریت، مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای: ...

مهندس میرزایی
8 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مدیران عامل، مسوولین فنی، مدیران و کلیه کارشناسان واحدهای: ...

مهندس میرزایی
8 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
9 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: همه افراد دخیل در پروژه‏های انتقال تکنولوژی و تولید تحت ...

مهندس میرزایی
9 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران منابع ...

مهندس میرزایی
9 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین:مسئولین فنی و رگولاتوری، مدیران کنترل و تضمین کیفیت، کارشناسان ...

مهندس میرزایی
9 ماه قبل