عکس های دوره آموزشی GDP & GSP خانم مهندس زمانی

دوره آموزشی روش های بهینه انبارداری و توزیع دارو با رویکرد اعتباردهی در تاریخ 26 شهریورماه 1397 در مرکز آزمایشگاه ...

مهندس میرزایی
4 سال قبل

این دوره در داخل شرکت تهران دارو روز دوشنبه مورخه 97/06/12 برگزار گردید

...
مهندس میرزایی
4 سال قبل