عکس های دوره آموزشی GDP & GSP خانم مهندس زمانی

دوره آموزشی روش های بهینه انبارداری و توزیع دارو با رویکرد اعتباردهی در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ در مرکز آزمایشگاه ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

این دوره در داخل شرکت تهران دارو روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۶/۱۲ برگزار گردید

...
مهندس میرزایی
3 سال قبل