درباره موسسه افق پژوهان فارمد

درباره موسسه افق پژوهان فارمد

مقدمه:

مؤسسه آموزشی پژوهشی افق فارمد در سال ۱۳۹۰ با دیدگاه  Vision، ماموریت Mission ، و هدف Objective ارائه آموزش مستمر Continuing Education در صنایع داروسازی و صنایع وابسته، خدمات مشاوره‏ای  Consultation services، فرمولاسیون، تحقیقات و توسعه R&D برای شرکت‏های دارویی و صنایع وابسته کشور با تلفیقی موثر، کارآ، و پویا از دانشگاه و صنعت تاسیس گردید.
مؤسسه آموزشی پژوهشی افق فارمد با همکاری آزمایشگاه‏های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وظیفه و رسالت برگزاری دوره‏های تخصصی از جمله داروسازی صنعتی، علوم دارویی، مدیریت دارویی، بیوتکنولوژی، امور مقررات Regulatory affairs ، فنی و مهندسی Engineering، آرایشی و بهداشتی  Cosmetics and Toiletry، و ملزومات پزشکی Medical devices را به‏عهده دارد.
موسسه آموزشی افق فارمد علاوه بر برگزاری بیش از یکهزار دوره آموزشی، کارگاه عملی، و سمینار تخصصی در زمینه‏های مختلف داروسازی و مدیریت دارویی در آزمایشگاه‏های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، توانسته است بیش از صدها دوره آموزشی را بصورت درون‏سازمانی و آموزش بیش از هزاران نفر از شاغلین در صنایع دارویی شامل گستره داروسازان، شیمیست‏ها، میکروبیولوژیست‏ها، دامپزشکان، مهندسین و تکنسین‏های دارویی را به‏عهده داشته باشد. این موفقیت با همکاری صمیمانه شرکت‏های داروسازی، دستیاران و دانشجویان، فراگیران مستقل، استادان بخش صنعت و دانشگاه که به صورت ثابت و غیرثابت با موسسه افق فارمد همکاری دارند و با تکیه بر دانش و تجارب و سوابق اجرایی به‏دست آمده است.

فعالیت‏های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره‏ای موسسه افق فارمد:
فعالیت‏های آموزشی موسسه در چند گروه تعریف شده است بطوریکه گستره دوره‏های آموزشی موسسه افق فارمد در حیطه خاصی محدود نمی‏گردد و هر آنچه که در زمینه سیستم‏های مدیریت کیفیت، تضمین کیفیت، عملیات خوب ساخت GMP، کنترل کیفیت، سیستم‏های مدیریت یکپارچه، فنی و مهندسی مورد نیاز جامعه صنعت داروسازی و صنایع وابسته کشور باشد در مجموعه فعالیت‏های مؤسسه افق فارمد می‏گنجد.
نحوه ارائه خدمات آموزشی این مؤسسه به صورت برگزاری دوره‏ها و سمینارهای آموزشـــی در محل مؤسسه و یا در محل سازمان‏ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی می‏باشد. به‏برکت، تلاش مدیران و کارکنان موسسه افق فارمد، این موسسه توانسته است بعنوان یک واحد بی‏همتا در ارائه خدمات آموزشی برای صنعت داروسازی و صنایع وابسته شامل دامپزشکی، آرایشی بهداشتی، شیمیایی، و غذایی خدمت نماید.
مؤسسه آموزشی افق فارمد در زمینه برگزاری دوره‏ها، کارگاه‏های تخصصی داروسازی و مشاوره‏ای با شرکت‏های عدیده از جمله شرکت داروسازی دکتر عبیدی، خوارزمی، سها، شفا فارمد، البرز بالک، آتی فارمد، سبحان انکولوژی، سبحان دارو، تولیددارو، ایران دارو، فرآورده‏های تزریقی، سرم سازی ثامن، ایران هورمون، تهران دارو، تهران شیمی، کیمیدارو، داروپخش، اکسیر، دانا، فارابی، ژلاتین کپسول ایران، پارس دارو، کاسپین تامین، زهراوی، توفیق دارو، تماد، داملران رازک، روزدارو، کوثر، امین، رها، باریج اسانس، ایران داروک، اوه‏سینا، ارسطو، ره آورد تامین، بهستان تولید، اکتورکو، پویش دارو، باختر بیوشیمی، رویان دارو و … همکاری مستمر و ارگانیک دارد.
موسسه آموزشی و تحقیقاتی افق فارمد در راستای استقرار و اجرای اصولGMP ، GLP ، GSP  و VMP (برنامه جامع معتبرسازی) برنامه‏های مشاوره‏ای و آموزشی خود را بشرح ذیل اعلام می‏دارد:

1- آموزش:
الف- آموزش‏های مدیریت کیفیت و عملیات خوب ساخت :GMP

 • مدیریت کیفیت QM و تضمین کیفیتQA؛
 • GMPبرای مدیران و پرسنل کلیدی؛
 • GMPمحصولات استریل؛
 • مدیریت ریسک‏های کیفیتیQRM؛
 • مرور و بررسی کیفیت محصولاتPQR؛
 • GMPمواد موثره داروئیAPI؛
 • GMPبرای اپراتورهای تولیدی؛
 • استانداردها و اصول اولیه درصنعت داروسازی؛
 • بهداشت شخصی Personal hygiene و پاکیزگی، تمیزکاری و ضدعفونی کارخانهFactory sanitation ؛
 • GSPو GDP عملیات خوب انبارداری و عملیات خوب توزیع برای شرکت‏های داروسازی؛
 • GSPو GDP عملیات خوب انبارداری و عملیات خوب توزیع برای شرکت‏های پخش و توزیع؛
 • استانداردهای اتاق تمیز و تکنولوژی ساخت اتاق تمیز Clean Room Technology؛
 • بازرسی داخلی، بازرسی  GMP، و بازرسی فنی در صنایع داروئی Inspection؛
 • مستندات Documentation و سوابق Records در صنایع داروسازی و نحوه تهیهSOP ؛
 • نحوه تهیه DMF بر اساس ICH CTD و آشنایی با رهنمودهایICH ؛
 • ایمنی Safety در تولید و وسایل حفاظت شخصیPPE ؛
 • ایمنی Safety در آزمایشگاه و وسایل حفاظت شخصیPPE ؛

ب- آموزش‏های کنترل کیفیت:
–    عملیات خوب در آزمایشگاه کنترل کیفیت Good Laboratory Practices, GLP ؛
–    کنترل کیفیت حین تولید درصنایع دارویی  In-Process Quality Control, IPQC؛
–    روش‏های دستگاهی: کارگاه HPLC و کاربرد آن در آنالیز دارو؛
–    روش‏های دستگاهی: کارگاه GC و کاربرد آن در آنالیز دارو و حلال‏های باقیمانده؛
–    روش‏های دستگاهی: اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش UV و IR و فلورسانس در کنترل کیفیت؛
–    آنالیزهای تیتریمتری و انواع آن در کنترل کیفیت داروها؛
–    USP پایه: استفاده صحیح و کارآمد از فارماکوپه؛
–    USP محصولات دارویی قرص و کپسول؛
–    USP محصولات دارویی تزریقی؛
–    USP مواد اولیه داروئی  API؛
–    آزمایش‏های میکروبیولوژیک در کنترل کیفیت مواد و محصولات دارویی؛
–    آزمایش‏های پایداری Stability Testing و تعیین تاریخ انقضا و آزمایش مجدد و  رهنماهایICH ؛
–    ناخالصی‏ها Impurities در مواد اولیه و محصولات داروئی و حلال‏های باقیمانده و OVI ؛
–    روش انجام آزمایش‏های برون-تن و درون-تن (زیست‏برابری یا بیواکی‏والانسی(.

ج- آموزش‏های معتبرسازیValidation  و احرازکیفیت  :Qualification
–    نحوه نگارش و تهیه برنامه جامع معتبرسازی Validation master plan, VMP ؛
–    معتبرسازی فرآیند Process Validation ؛
–    معتبرسازی فرآیندهای آسپتیک  Aseptic Process Validation, Media Fill؛
–    معتبرسازی تمیزکاری  Cleaning Validation؛
–    معتبرسازی روش آنالیز  Analytical Method Validation؛
–    معتبرسازی سیستم‏های آب، تصفیه و خالص‏سازی  Water systems validation؛
–    احراز کیفیت دستگاه‏ها Equipment Qualification ؛
–    احراز کیفیت اتاق‏های تمیز و هواسازها Clean room and HVAC Qualification ؛
–    احراز کیفیت یوتیلیتی‏ها شامل هوای فشرده، نیتروژن و خلاء مرکزی.

د- آموزش‏های فرمولاسیون و تکنولوژی داروسازی:
–    فرمولاسیون قرص و کپسول‏ها؛
–    فرمولاسیون مایعات و سوسپانسون‏ها؛
–    فرمولاسیون نیمه جامدات (کرم‏ها، پمادها، ژل‏ها)؛
–    فرمولاسیون محصولات تزریقی.

2-  مشاوره و راهبری در امور معتبرسازی و احراز کیفیت دستگاه‏ها:
–    تهیه و تنظیم برنامه جامع معتبرسازیValidation Master Plan, VMP ؛
–    معتبرسازی تمیزکاری Cleaning Validation؛
–    معتبرسازی فرآیند Process Validation؛
–    معتبرسازی روش‏های آنالیز Analytical Method Validation؛
–    معتبرسازی سیستم خالص‏سازی آب Water System Validation؛
–    معتبرسازی فرآیند محصولات استریل Sterile Processing Validation؛
–    معتبرسازی کامپیوتر و نرم افزارهاComputer and Software Validation ؛
–    احراز کیفیت ساختمان Premises Qualification؛
–    احراز کیفیت دستگاه‏ها و سیستم‏ها Equipment Qualification؛
–    احراز کیفیت اتاق تمیز و هواسازها، سیستم گرمایش و تهویه هواHVAC Validation ؛
–    احراز کیفیت تاسیسات Utility Qualification؛
–    برنامه کالیبراسیون دستگاه‏های تولیدی و آزمایشگاهی؛
–    برنامه نگهداری پیشگیرانه PM؛

3- تهیه مستندات لازم:
–    روش‏های استاندارد کاری یا SOPهای مدیریت کیفیت و ایزو؛
–    SOPها و مستر لیست مستندات واحد تضمین کیفیت؛
–    SOPها و مستر لیست مستندات واحد کنترل کیفیت؛
–    SOPها و مستر لیست مستندات واحد تولید؛
–    SOPها و مستر لیست مستندات واحد انبار و برنامه‏ریزی؛
–    SOPها و مستر لیست مستندات واحد سفارشات و بازرگانی؛
–    SOPها و مستر لیست مستندات واحد مهندسی.
–    تهیه و تنظیم فایل جامع سایت Site Master File, SMF ؛

4  بازرسی داخلی و ممیزی کیفیت و آنالیز Gap در شرکت‏های داروسازی:
–    بازرسی مدیریت کیفیت  QM؛
–    بازرسی واحد تضمین کیفیت  QA؛
–    بازرسی آزمایشگاه کنترل کیفیت  QC؛
–    بازرسی مستندات؛
–    بازرسی از برنامه جامع معتبرسازی.
–    بازرسی ساختمان، اتاق‏های تمیز و هواسازها؛
–    بازرسی سیستم آب؛
–    بازرسی انبارها، بازرسی اتاق نمونه‏برداری، بازرسی اتاق توزین؛
–    بازرسی تولید و بازرسی محصولات غیراستریل؛
–    بازرسی تولید و بازرسی محصولات استریل؛
–    بازرسی قسمت اداری، فایل بهداشتی پرسنل و واحد آموزش؛
–    بازرسی واحد فنی و مهندسی و برنامه PM و برنامه کالیبراسیون؛

تماس با ما:
تلفن: 66745579 – 66755456 – 66755460

تلفکس: 66745578
آدرس: خیابان انقلاب، جنب پارک دانشجو، خیابان رازی، پلاک 65، واحد 14
WWW.Ofoghpharmed.com
Ofoghpharmed1@gmail.com

جهت مشاهده فایل PDF رزومه موسسه افق پژوهان فارمد روی لینک زیر کلیک نمایید:

لینک PDF رزومه موسسه افق پژوهان فارمد