دوره آموزشی آنلاین (Webinar):تولید آب دارویی براساس راهنمای WHO 2011 و پیش نویس 2021 و چگونگی بازرسی از سیستم آب دارویی براساس چک لیست PIC/S 2021

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت (QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
1 سال قبل