دوره آموزشی آنلاین (Webinar): آمار کاربردی و کمومتریکس در صنایع داروسازی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران/روساء تضمین کیفی، مدیران/روساء کنترل ...

مهندس میرزایی
6 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران/روساء تضمین کیفی، مدیران/روساء کنترل ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل