دوره آموزشی آنلاین (Webinar): ارزیابی ریسک آلودگی‏ های میکروبی در صنعت داروسازی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
1 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت(QA)، مدیران ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل