دوره آموزشی آنلاین (Webinar): رسیدگی به شکایات مشتریان