دوره آموزشی آنلاین (Webinar): صلاحیت سنجی سیستم ‏ها و تجهیزات تولیدی (Equipment and Systems Qualification)