دوره آموزشی آنلاین (Webinar): صلاحیت سنجی و اعتبارسنجی تجهیزات و سیستم‏ های کامپیوتری آزمایشگاهی (AIQ)