دوره آموزشی آنلاین (Webinar): علمی کاربردی GC پیشرفته