دوره آموزشی آنلاین (Webinar): مدیریت مستندات در فضای GMP و نحوه تهیه روش‏ های استاندارد کاری (SOP)