دوره آموزشی آنلاین (Webinar): کنترل آلودگی و پایش‏ های میکروبی محیط ( هوا ، سطوح و پرسنل ) در اتاق های تمیز (بر اساس الزامات USP ، PIC/S و WHO)