دوره آموزشی روش های بهینه مدیریت داده ها و یکپارچگی اطلاعات در محیط های تحت کنترل GDP/GMP

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت (QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت (QA)، مدیران و ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت (QA و ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل

سرفصل های دوره آموزشی:   تعریف اتاق/ یا فضای تمیز و استانداردهای مورد نیاز جهت طراحی و ایجاد آن، چگونگی کلاس‏ ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل

سرفصل دوره های آموزشی: انواع سیستم‏های خالص سازی آب دارویی، سیستم‏های ذخیره سازی و توزیع آب دارویی، (Specification ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل