دوره آموزشی آنلاین (Webinar): آمار کاربردی و کمومتریکس در صنایع داروسازی

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید. مخاطبین: مسئولین فنی، مدیران/روساء تضمین کیفی، مدیران/روساء کنترل ...

مهندس میرزایی
1 سال قبل