دوره آموزشی مدیریت سیستم آموزش ویژه کلیه صنایع با رویکرد نیازسنجی و مدیریت یکپارچه

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسئولین فنی و مدیران کلیه واحدهای: تضمین کیفیت، آموزش، آزمایشگاه ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل