دوره آموزشی ایزولاتور و سیستم های بسته در تولید و کنترل محصولات استریل و پرخطر Isolators Technology, RABSs & BSCs

سرفصل دوره آموزشی:  طی این دوره آموزشی علاوه بر تشابهات و تفاوت‏ های کلی فی مابین روش‏ های تولید محصولات استریل ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل