دوره آموزشی GMP پیشرفته در کارخانه‏ های داروسازی با رویکرد مبتنی بر ریسک (براساس راهنمای 2018 PIC/S)

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای:تضمین کیفیت، ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل