دوره آموزشی آنلاین (Webinar):مرور کیفیت محصولات دارویی (PQR)

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت (QA و ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مسوولین فنی، مدیران و کارشناسان واحدهای تضمین کیفیت (QA و ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل

سرفصل دوره آموزشی:  آشنایی با ارکان پنج گانه سیستم کیفیت دارویی در GMP-PIC/S 2018 معرفی و آشنایی با قسمت‏های مختلف واحد ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل