دوره آموزشی آنلاین (Webinar): ارزیابی ریسک‏ های کیفیتی در صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی USP , AIQ and ICH Q9, QRM

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران آزمایشگاه‏ های کنترل و تضمین کیفیت ، مسوولین فنی، ...

مهندس میرزایی
9 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران کارخانه، نمایندگان مدیریت، مسئولین فنی، مدیران تضمین ...

مهندس میرزایی
12 ماه قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران کارخانه، نمایندگان مدیریت، مسئولین فنی، مدیران QA، ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران کارخانه، نمایندگان مدیریت، مسئولین فنی، مدیران QA، ...

مهندس میرزایی
2 سال قبل

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ جهت مشاهده سرفصل های دوره اینجا کلیک نمایید مخاطبین: مدیران کارخانه، ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل

سرفصل های دوره آموزشی: سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه اصول ساختمانی و طراحی در آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل