دوره آموزشی آنلاین (Webinar): ارزیابی ریسک‏ های کیفیتی در صلاحیت سنجی تجهیزات و اعتبارسنجی نرم افزارهای آزمایشگاهی USP , AIQ and ICH Q9, QRM