دوره تخصصی آموزشی احراز کیفیت و بازرسی سیستم ‏های تولید و توزیع آب دارویی

سرفصل دوره های آموزشی: انواع سیستم‏های خالص سازی آب دارویی، سیستم‏های ذخیره سازی و توزیع آب دارویی، (Specification ...

مهندس میرزایی
3 سال قبل