دوره آموزشی آنلاین (Webinar):بازرسی آزمایشگاه‏های کنترل کیفیت دارویی (Inspection of pharmaceutical quality control laboratories)

دوره آموزشی آنلاین (Webinar):بازرسی آزمایشگاه‏های کنترل کیفیت دارویی (Inspection of pharmaceutical quality control laboratories)